Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000791 ПРК1015/14-0Основен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000790 ПРК1554/14-OОсновен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000789 ПРК2835/14-OОсновен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000788 ПРК3334/14Основен суд Скопје 117.12.2017 23:00:01
110120170000785 ПРК585/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
110120170000784 ПРК3299/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
110120170000783 ПРК3299/14-OОсновен суд Скопје 113.12.2017 23:00:00
120120170000024 К. Бр.2228/14Основен суд Скопје 110.12.2017 23:00:01
110120170000782 ПРК526/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000781 ПРК3061/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000780 ПРК3386/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000779 ПРК579/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000778 ПРК2094/14-OОсновен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000777 ПРК3154/14Основен суд Скопје 109.12.2017 23:00:01
110120170000776 ПРК1007/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2017 23:00:01
110120170000775 ПРК3066/14-OОсновен суд Скопје 107.12.2017 23:00:01
110120170000774 ПРК2794/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000773 ПРК3272/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000772 ПРК785/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000771 ПРК1781/14Основен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000770 ПРК2993/14-OОсновен суд Скопје 103.12.2017 23:00:01
110120170000769 ПРК3275/14-OОсновен суд Скопје 102.12.2017 23:00:01
110120170000768 ПРК2040/14-OОсновен суд Скопје 102.12.2017 23:00:01
120120170000023 К. Бр.2886/14Основен суд Скопје 128.11.2017 23:00:00
110120170000748 ПРК1015/14-0Основен суд Скопје 128.11.2017 08:57:45
110120170000767 ПРК2777/14-OОсновен суд Скопје 127.11.2017 23:00:00
110120170000766 ПРК959/14-OОсновен суд Скопје 125.11.2017 23:00:01
110120170000765 ПРК3390/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000764 ПРК573/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000763 ПРК1862/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000762 ПРК2663/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000761 ПРК3353/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000760 ПРК2797/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000759 ПРК3393/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000758 ПРК3422/14-OОсновен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000757 ПРК3133/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000756 ПРК3051/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000755 ПРК3051/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000754 ПРК3191/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000753 ПРК2911/14Основен суд Скопје 124.11.2017 23:00:01
110120170000752 ПРК419/14-OОсновен суд Скопје 123.11.2017 23:00:02
110120170000751 ПРК140/16Основен суд Велес23.11.2017 23:00:02
110120170000750 ПРК140/16Основен суд Велес23.11.2017 23:00:02
120120170000022 КОК166/13Основен суд Охрид21.11.2017 15:18:02
110120170000747 ПРК3364/14-OОсновен суд Скопје 117.11.2017 23:00:03
110120170000746 ПРК954/14-OОсновен суд Скопје 117.11.2017 23:00:03
110120170000745 ПРК2594/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000744 ПРК1588/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000743 ПРК3170/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000742 ПРК3251/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:03
110120170000741 ПРК3251/14-OОсновен суд Скопје 116.11.2017 23:00:02
110120170000740 ПРК3192/14-ООсновен суд Скопје 113.11.2017 23:00:02
110120170000739 ПРК2083/14-OОсновен суд Скопје 113.11.2017 23:00:02
110120170000738 ПРК2083/14-OОсновен суд Скопје 113.11.2017 23:00:02
110120170000737 ПРК2438/14Основен суд Скопје 111.11.2017 23:00:03
110120170000736 ПРК3381/14-OОсновен суд Скопје 111.11.2017 23:00:03
110120170000735 ПРК3396/14-OОсновен суд Скопје 111.11.2017 23:00:03
110120170000734 ПРК367/14Основен суд Струга11.11.2017 23:00:03
110120170000733 ПРК367/14Основен суд Струга11.11.2017 23:00:03
110120170000732 ПРК3382/14-OОсновен суд Скопје 111.11.2017 23:00:03
110120170000731 ПРК3382/14-OОсновен суд Скопје 111.11.2017 23:00:03
120120170000021 К. Бр.841/2014Основен суд Скопје 111.11.2017 23:00:02
110120170000730 ПРК2444/14-OОсновен суд Скопје 110.11.2017 23:00:01
110120170000729 ПРК3138/14-OОсновен суд Скопје 110.11.2017 23:00:01
110120170000728 ПРК1984/14-OОсновен суд Скопје 107.11.2017 23:00:02
110120170000727 ПРК2555/14-OОсновен суд Скопје 107.11.2017 23:00:02
110120170000726 ПРК886/14Основен суд Скопје 105.11.2017 23:00:02
110120170000725 ПРК3010/14Основен суд Скопје 104.11.2017 23:00:01
110120170000724 ПРК658/14Основен суд Скопје 104.11.2017 23:00:01
110120170000723 ПРК2962/14-OОсновен суд Скопје 103.11.2017 23:00:03
110120170000722 ПРК3404/14-OОсновен суд Скопје 131.10.2017 23:00:02
110120170000721 ПРК3415/14-OОсновен суд Скопје 131.10.2017 23:00:02
110120170000720 ПРК3406/14-OОсновен суд Скопје 131.10.2017 23:00:02
120120170000020 К. Бр.2394/14Основен суд Скопје 131.10.2017 23:00:01
110120170000719 ПРК1656/14Основен суд Скопје 128.10.2017 23:00:03
110120170000718 ПРК143/14Основен суд Кавадарци26.10.2017 23:00:02
110120170000717 ПРК474/14-OОсновен суд Скопје 126.10.2017 23:00:02
110120170000716 ПРК2335/14-OОсновен суд Скопје 126.10.2017 23:00:02
110120170000715 ПРК2937/14Основен суд Скопје 125.10.2017 23:00:02
110120170000707 ПРК658/14Основен суд Скопје 125.10.2017 12:47:47
110120170000708 ПРК2922/14Основен суд Скопје 125.10.2017 12:47:30
110120170000709 ПРК3010/14Основен суд Скопје 125.10.2017 12:46:40
110120170000710 ПРК2438/14Основен суд Скопје 125.10.2017 12:46:21
110120170000714 ПРК3364/14-OОсновен суд Скопје 125.10.2017 12:44:19
110120170000713 ПРК506/14-OОсновен суд Скопје 122.10.2017 23:00:01
110120170000712 ПРК2981/14-OОсновен суд Скопје 122.10.2017 23:00:01
110120170000711 ПРК52/15Основен суд Охрид20.10.2017 23:00:01
110120170000705 ПРК52/15Основен суд Охрид20.10.2017 11:11:30
110120170000706 ПРК3041/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 23:00:01
110120170000655 ПРК954/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:09:35
110120170000693 ПРК311/16-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:09:13
110120170000692 ПРК3022/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 12:08:50
110120170000688 ПРК3291/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 11:59:01
110120170000687 ПРК3041/14-OОсновен суд Скопје 117.10.2017 11:58:20
110120170000704 ПРК568/16Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000703 ПРК568/16Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000702 ПРК3080/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000701 ПРК3316/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000700 ПРК3316/14-OОсновен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
110120170000699 ПРК3002/14Основен суд Скопје 115.10.2017 23:00:01
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.