Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120170000183 ПРК1534/14-OОсновен суд Скопје 117.03.2017 23:00:01
110120170000182 ПРК608/14-OОсновен суд Скопје 116.03.2017 23:00:00
110120170000179 ПРК693/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2017 23:00:00
110120170000178 ПРК3030/14-ООсновен суд Скопје 114.03.2017 23:00:00
110120170000177 ПРК889/14-OОсновен суд Скопје 112.03.2017 23:00:01
110120170000176 ПРК1057/14-OОсновен суд Скопје 112.03.2017 23:00:01
110120170000175 ПРК2618/14Основен суд Скопје 112.03.2017 23:00:01
110120170000174 ПРК809/14Основен суд Скопје 111.03.2017 23:00:00
110120170000173 ПРК1637/14-OОсновен суд Скопје 111.03.2017 23:00:00
110120170000172 ПРК3128/14Основен суд Скопје 110.03.2017 23:00:01
110120170000171 ПРК1062/14Основен суд Скопје 110.03.2017 23:00:01
110120170000170 ПРК1053/14Основен суд Скопје 109.03.2017 23:00:02
110120170000169 ПРК1053/14Основен суд Скопје 109.03.2017 23:00:02
110120170000168 ПРК592/14-OОсновен суд Скопје 109.03.2017 23:00:02
110120170000167 ПРК2584/14-OОсновен суд Скопје 109.03.2017 23:00:02
110120170000166 ПРК2640/14Основен суд Скопје 109.03.2017 23:00:01
110120170000165 ПРК1831/14Основен суд Скопје 108.03.2017 23:00:01
110120170000143 ПРК3248/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2017 12:30:55
110120170000144 ПРК2533/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2017 12:30:35
110120170000145 ПРК2993/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2017 12:30:19
110120170000146 ПРК3299/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2017 12:30:03
110120170000147 ПРК3382/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2017 12:29:49
110120170000149 ПРК2911/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:29:35
110120170000150 ПРК3154/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:29:22
110120170000151 ПРК3191/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:29:08
110120170000152 ПРК3051/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:28:54
110120170000156 ПРК886/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:28:41
110120170000157 ПРК995/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:28:10
110120170000158 ПРК706/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:27:52
110120170000159 ПРК1781/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:27:33
110120170000160 ПРК3002/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:27:16
110120170000161 ПРК3334/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:26:58
110120170000162 ПРК1831/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:26:33
110120170000163 ПРК2937/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:24:31
110120170000164 ПРК3133/14Основен суд Скопје 108.03.2017 12:24:06
110120170000155 ПРК2373/14-OОсновен суд Скопје 105.03.2017 23:00:01
110120170000154 ПРК2807/14-OОсновен суд Скопје 104.03.2017 23:00:01
110120170000153 ПРК1943/14-OОсновен суд Скопје 103.03.2017 23:00:01
110120170000148 ПРК1524/14-oОсновен суд Скопје 102.03.2017 23:00:01
110120170000142 ПРК2338/14-oОсновен суд Скопје 101.03.2017 23:00:01
110120170000125 ПРК2126/14-oОсновен суд Скопје 101.03.2017 08:52:55
110120170000123 ПРК328/14-0Основен суд Скопје 101.03.2017 08:49:22
110120170000124 ПРК2338/14-oОсновен суд Скопје 101.03.2017 08:47:09
120120170000003 К. Бр.81/16Основен суд Кочани28.02.2017 14:10:04
110120170000141 ПРК429/15Основен суд Струмица27.02.2017 23:00:01
110120170000140 ПРК1004/14-OОсновен суд Скопје 127.02.2017 23:00:01
110120170000139 ПРК2799/14-0Основен суд Скопје 127.02.2017 23:00:01
110120170000138 ПРК2773/14-OОсновен суд Скопје 127.02.2017 23:00:00
110120170000137 ПРК2799/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2017 23:00:01
110120170000136 ПРК2759/14Основен суд Скопје 126.02.2017 23:00:01
110120170000135 ПРК2504/14-OОсновен суд Скопје 125.02.2017 23:00:01
110120170000134 ПРК2504/14-OОсновен суд Скопје 125.02.2017 23:00:01
110120170000133 ПРК2775/14-OОсновен суд Скопје 124.02.2017 23:00:01
110120170000132 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 120.02.2017 23:00:01
110120170000131 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 120.02.2017 23:00:01
110120170000130 ПРК3184/14-OОсновен суд Скопје 118.02.2017 23:00:01
110120170000129 ПРК2024/14Основен суд Скопје 117.02.2017 23:00:01
110120170000128 ПРК2551/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000127 ПРК1009/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000126 ПРК1879/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 23:00:01
110120170000122 ПРК2807/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:50
110120170000121 ПРК2551/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:36
110120170000120 ПРК1009/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:23
110120170000119 ПРК1879/14-OОсновен суд Скопје 116.02.2017 14:13:04
110120170000118 ПРК1541/14-OОсновен суд Скопје 113.02.2017 23:00:00
110120170000117 ПРК2510/14Основен суд Скопје 112.02.2017 23:00:01
110120170000116 ПРК1531/14-OОсновен суд Скопје 111.02.2017 23:00:01
110120170000115 ПРК203/14-OОсновен суд Куманово11.02.2017 23:00:00
110120170000114 ПРК203/14-OОсновен суд Куманово11.02.2017 23:00:00
110120170000113 ПРК797/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000112 ПРК1735/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000111 ПРК1735/14Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000110 ПРК1659/14-0Основен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000109 ПРК1549/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2017 23:00:00
110120170000108 ПРК1074/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 23:00:01
110120170000107 ПРК1704/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 23:00:01
110120170000053 ПРК693/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:38:20
110120170000054 ПРК1787/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:38:06
110120170000055 ПРК1704/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:53
110120170000056 ПРК1074/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:41
110120170000058 ПРК3356/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:28
110120170000059 ПРК608/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:14
110120170000060 ПРК1602/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:37:02
110120170000061 ПРК685/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:36:48
110120170000062 ПРК780/14-OОсновен суд Скопје 108.02.2017 09:36:35
110120170000068 ПРК1053/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:36:22
110120170000067 ПРК489/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:36:09
110120170000066 ПРК2091/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:35:53
110120170000065 ПРК3361/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:35:40
110120170000064 ПРК2328/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:43
110120170000063 ПРК3047/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:26
110120170000084 ПРК1045/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:34:08
110120170000083 ПРК2739/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:53
110120170000082 ПРК2883/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:22
110120170000081 ПРК883/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:33:00
110120170000080 ПРК2755/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:32:08
110120170000079 ПРК1608/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:53
110120170000078 ПРК1682/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:22
110120170000077 ПРК1895/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:31:08
110120170000076 ПРК765/14Основен суд Скопје 108.02.2017 09:30:50
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.