Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120180000026 К. Бр.146/14Основен суд Кочани14.07.2018 23:00:01
110120180000168 ПРК1261/12-OОсновен суд Скопје 112.07.2018 23:00:01
110120180000167 ПРК235/16-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000166 ПРК3217/14-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000165 ПРК2948/14-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000164 ПРК1012/16-OОсновен суд Скопје 108.07.2018 23:00:01
110120180000163 ПРК2748/14-OОсновен суд Скопје 126.06.2018 23:00:01
110120180000162 ПРК3183/14-OОсновен суд Скопје 126.06.2018 23:00:01
120120180000025 К. Бр.60/15Основен суд Радовиш25.06.2018 23:00:00
110120180000161 ПРК2096/14-OОсновен суд Скопје 123.06.2018 23:00:01
110120180000160 ПРК184/16Основен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000159 ПРК2973/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000158 ПРК3155/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000157 ПРК2928/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 23:00:01
110120180000141 ПРК2928/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:18:09
110120180000142 ПРК3155/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:55
110120180000143 ПРК2717/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:17
110120180000144 ПРК2808/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:17:02
110120180000145 ПРК2973/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:16:49
110120180000146 ПРК2362/14-OОсновен суд Скопје 119.06.2018 12:16:37
110120180000147 ПРК1890/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:26
110120180000148 ПРК184/16Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:14
110120180000149 ПРК1998/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:16:03
110120180000150 ПРК1920/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:51
110120180000151 ПРК1782/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:39
110120180000155 ПРК1586/14Основен суд Скопје 119.06.2018 12:15:24
110120180000156 ПРК96/14-OОсновен суд Скопје 117.06.2018 23:00:01
120120180000024 К. Бр.806/15Основен суд Скопје 115.06.2018 23:00:00
110120180000154 ПРК3445/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 23:00:01
110120180000153 ПРК3286/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 23:00:01
110120180000152 ПРК1928/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 23:00:00
110120180000140 ПРК3445/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:22:45
110120180000139 ПРК3286/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:22:28
110120180000138 ПРК1928/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:22:11
110120180000137 ПРК2093/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:21:59
110120180000136 ПРК2770/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:21:45
110120180000135 ПРК2941/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:21:32
110120180000134 ПРК2725/14-OОсновен суд Скопје 113.06.2018 08:21:09
120120180000023 К. Бр.1603/15Основен суд Скопје 109.06.2018 23:00:00
120120180000022 К. Бр.823/15Основен суд Скопје 102.06.2018 23:00:00
110120180000133 ПРК3202/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 23:00:01
110120180000131 ПРК2550/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:42
110120180000130 ПРК2899/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:28
110120180000129 ПРК2838/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:16
110120180000128 ПРК2724/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:22:05
110120180000127 ПРК2688/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:52
110120180000126 ПРК3202/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:40
110120180000125 ПРК1898/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:29
110120180000124 ПРК2534/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:19
110120180000123 ПРК2072/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:21:09
110120180000122 ПРК2369/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:57
110120180000121 ПРК1643/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:46
110120180000120 ПРК2774/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:27
110120180000119 ПРК3126/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:14
110120180000118 ПРК3168/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:20:01
110120180000117 ПРК3209/14-OОсновен суд Скопје 118.05.2018 09:19:44
110120180000132 ПРК1639/14-OОсновен суд Скопје 117.05.2018 23:00:01
120120180000021 К. Бр.3874/14Основен суд Скопје 114.05.2018 23:00:00
110120180000115 ПРК2004/14-OОсновен суд Скопје 114.05.2018 09:46:18
110120180000114 ПРК801/14-OОсновен суд Скопје 114.05.2018 09:46:07
110120180000116 ПРК2901/14-OОсновен суд Скопје 113.05.2018 23:00:01
120120180000020 К. Бр.1159/14Основен суд Скопје 111.05.2018 23:00:00
110120180000113 ПРК2573/14Основен суд Скопје 109.05.2018 15:58:54
110120180000112 ПРК2914/14Основен суд Скопје 109.05.2018 15:58:26
110120180000110 ПРК2427/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:59
110120180000109 ПРК2916/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:34
110120180000108 ПРК2513/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:14
110120180000107 ПРК1788/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:57:01
110120180000106 ПРК2318/14-OОсновен суд Скопје 109.05.2018 15:56:33
120120180000019 К. Бр.38/15Основен суд Кочани06.05.2018 23:00:01
110120180000111 ПРК2922/14Основен суд Скопје 102.05.2018 23:00:01
110120180000105 ПРК764/16-OОсновен суд Скопје 120.04.2018 23:00:01
120120180000018 К. Бр.117/15Основен суд Скопје 120.04.2018 23:00:01
110120180000104 ПРК363/16Основен суд Скопје 119.04.2018 23:00:01
110120180000103 ПРК584/16-OОсновен суд Скопје 119.04.2018 23:00:01
110120180000102 ПРК43/16Основен суд Струмица18.04.2018 23:00:01
110120180000101 ПРК2763/14Основен суд Скопје 118.04.2018 23:00:01
110120180000097 ПРК3219/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:17:10
110120180000096 ПРК1011/16-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:45
110120180000095 ПРК3074/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:23
110120180000094 ПРК3118/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:16:09
110120180000093 ПРК1722/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:56
110120180000092 ПРК3062/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:44
110120180000091 ПРК2623/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:31
110120180000090 ПРК2123/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:17
110120180000089 ПРК2611/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:15:04
110120180000088 ПРК2610/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:14:52
110120180000085 ПРК2901/14-OОсновен суд Скопје 118.04.2018 08:14:20
110120180000100 ПРК2903/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
110120180000099 ПРК3235/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
110120180000098 ПРК1878/14-OОсновен суд Скопје 112.04.2018 23:00:01
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.