Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120190000012 К. Бр.3596/15Основен суд Скопје 111.07.2019 23:00:00
110120190000062 ПРК1848/14-OОсновен суд Скопје 103.07.2019 23:00:01
110120190000060 ПРК554/17-OОсновен суд Скопје 118.06.2019 23:00:01
110120190000059 ПРК87/18Основен суд Гевгелија12.06.2019 14:54:13
110120190000058 ПРК1564/16-оОсновен суд Скопје 112.06.2019 08:45:57
110120190000054 ПРК3079/14-OОсновен суд Скопје 129.05.2019 23:00:00
110120190000053 ПРК3368/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000052 ПРК2583/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000051 ПРК2991/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000050 ПРК264/16-OОсновен суд Скопје 122.05.2019 23:00:00
110120190000049 ПРК84/17Основен суд Струмица21.05.2019 23:00:01
110120190000048 ПРК84/17Основен суд Струмица21.05.2019 14:58:43
110120190000047 ПРК2280/14-OОсновен суд Скопје 107.05.2019 23:00:00
110120190000046 ПРК87/18Основен суд Гевгелија06.05.2019 23:00:01
110120190000045 ПРК87/18Основен суд Гевгелија06.05.2019 12:05:41
110120190000044 ПРК2290/14-OОсновен суд Скопје 120.04.2019 23:00:01
110120190000043 ПРК153/17Основен суд Охрид17.04.2019 23:00:02
110120190000042 ПРК2092/14-OОсновен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000041 ПРК1586/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000040 ПРК1782/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000039 ПРК1920/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.