Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120180000080 ПРК2793/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 23:00:01
110120180000078 ПРК1261/12-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:25:12
110120180000077 ПРК2616/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:57
110120180000076 ПРК2793/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:40
110120180000067 ПРК2518/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:25
110120180000066 ПРК2710/14-OОсновен суд Скопје 120.03.2018 08:24:08
120120180000013 К. Бр.520/13Основен суд Битола19.03.2018 23:00:01
110120180000079 ПРК3007/14-OОсновен суд Скопје 116.03.2018 23:00:01
110120180000075 ПРК2784/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000074 ПРК3256/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000073 ПРК3424/14Основен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000072 ПРК3116/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000071 ПРК3435/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000070 ПРК2972/14Основен суд Скопје 214.03.2018 23:00:01
110120180000069 ПРК3289/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000068 ПРК2894/14-OОсновен суд Скопје 114.03.2018 23:00:01
110120180000065 ПРК465/14-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000064 ПРК1277/15Основен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000063 ПРК369/16-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
110120180000062 ПРК369/16-OОсновен суд Скопје 110.03.2018 23:00:01
120120180000012 К. Бр.718/14Основен суд Штип09.03.2018 23:00:00
120120180000011 К. Бр.3387/13Основен суд Скопје 106.03.2018 23:00:00
120120180000010 К. Бр.2329/14Основен суд Скопје 106.03.2018 23:00:00
120120180000009 К. Бр.243/15Основен суд Скопје 105.03.2018 23:00:01
110120180000061 ПРК345/16-OОсновен суд Скопје 104.03.2018 23:00:01
110120180000060 ПРК3017/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000059 ПРК2977/14-OОсновен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000058 ПРК2767/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000057 ПРК3132/14Основен суд Скопје 101.03.2018 23:00:01
110120180000056 ПРК153/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000055 ПРК153/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000054 ПРК255/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000053 ПРК255/14Основен суд Охрид28.02.2018 23:00:01
110120180000023 ПРК2645/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2018 10:22:23
110120180000032 ПРК880/14-OОсновен суд Скопје 126.02.2018 10:21:55
110120180000052 ПРК258/14-OОсновен суд Куманово24.02.2018 23:00:01
120120180000008 К. Бр.201/15Основен суд Кочани22.02.2018 08:47:39
110120180000051 ПРК575/14Основен суд Скопје 121.02.2018 23:00:01
110120180000050 ПРК3177/14-OОсновен суд Скопје 121.02.2018 23:00:01
110120180000049 ПРК3295/14-OОсновен суд Скопје 121.02.2018 23:00:01
110120180000048 ПРК43/16Основен суд Струмица21.02.2018 08:54:02
120120180000007 К. Бр.118/15Основен суд Скопје 119.02.2018 23:00:00
110120180000047 ПРК3106/14-OОсновен суд Скопје 115.02.2018 23:00:01
110120180000046 ПРК3274/14-OОсновен суд Скопје 115.02.2018 23:00:01
110120180000045 ПРК3103/14-OОсновен суд Скопје 115.02.2018 23:00:01
110120180000044 ПРК3341/14Основен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000043 ПРК3198/14Основен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000042 ПРК3306/14Основен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000041 ПРК2466/14Основен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000040 ПРК3032/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000039 ПРК2765/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000038 ПРК3163/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2018 23:00:01
110120180000037 ПРК3135/14-OОсновен суд Скопје 110.02.2018 23:00:00
120120180000006 К. Бр.306/17Основен суд Кочани07.02.2018 12:28:58
110120180000036 ПРК365/14Основен суд Охрид06.02.2018 23:00:01
110120180000035 ПРК365/14Основен суд Охрид06.02.2018 23:00:01
120120180000005 К. Бр.1553/14Основен суд Скопје 104.02.2018 23:00:01
110120180000034 ПРК3197/14-OОсновен суд Скопје 103.02.2018 23:00:01
110120180000033 ПРК118/14Основен суд Велес01.02.2018 23:00:01
110120180000031 ПРК3181/14Основен суд Скопје 131.01.2018 23:00:01
110120180000030 ПРК2812/14-OОсновен суд Скопје 131.01.2018 23:00:01
110120180000029 ПРК191/14Основен суд Велес23.01.2018 23:00:02
120120180000004 К. Бр.1865/14Основен суд Скопје 123.01.2018 23:00:01
110120180000028 ПРК3156/14-OОсновен суд Скопје 121.01.2018 23:00:02
110120180000027 ПРК3213/14-OОсновен суд Скопје 121.01.2018 23:00:02
110120180000026 ПРК3162/14-OОсновен суд Скопје 121.01.2018 23:00:02
110120180000025 ПРК2949/14-OОсновен суд Скопје 121.01.2018 23:00:02
110120180000024 ПРК2687/14-OОсновен суд Скопје 117.01.2018 23:00:02
120120180000003 К. Бр.2383/16Основен суд Скопје 116.01.2018 10:00:02
110120180000020 ПРК2748/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:49
110120180000019 ПРК1639/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:36
110120180000018 ПРК2815/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:23
110120180000017 ПРК235/16-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:57:10
110120180000009 ПРК2948/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:56:41
110120180000010 ПРК1013/16-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:55:45
110120180000011 ПРК3217/14-OОсновен суд Скопје 116.01.2018 09:55:11
110120180000022 ПРК311/16-OОсновен суд Скопје 112.01.2018 23:00:01
110120180000021 ПРК3022/14-OОсновен суд Скопје 112.01.2018 23:00:01
110120180000016 ПРК582/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000015 ПРК3421/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000014 ПРК3078/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000013 ПРК3078/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000012 ПРК2533/14-OОсновен суд Скопје 109.01.2018 23:00:01
110120180000008 ПРК2699/14-OОсновен суд Скопје 105.01.2018 23:00:00
120120180000002 К. Бр.1404/14Основен суд Скопје 105.01.2018 23:00:00
110120180000007 ПРК3265/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000006 ПРК3336/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000005 ПРК3347/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000004 ПРК3260/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000003 ПРК3260/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000002 ПРК588/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
110120180000001 ПРК588/14-OОсновен суд Скопје 103.01.2018 23:00:01
120120180000001 КОК179/15Основен суд Струга02.01.2018 15:04:48
110120170000810 ПРК1584/14-OОсновен суд Скопје 130.12.2017 23:00:01
110120170000809 ПРК296/16-OОсновен суд Скопје 129.12.2017 23:00:00
110120170000808 ПРК2655/14-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 23:00:00
110120170000807 ПРК1012/16-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 14:10:50
110120170000806 ПРК3183/14-OОсновен суд Скопје 128.12.2017 14:10:27
110120170000805 ПРК429/15Основен суд Струмица26.12.2017 23:00:01
110120170000804 ПРК3291/14-OОсновен суд Скопје 124.12.2017 23:00:01
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.