Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020200001812 Друштво за производство, промет и услуги Саша Милошески УНИМАК 95 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.01.2020 12:52:14
35020200001689 Друштво за шпедитерски услуги и трговија Кукунешоски Зоран ЗОКОМ увоз извоз ДООЕЛ-Струга Упис на промена 27.01.2020 12:48:34
30220200000036 Друштво за приредување на игри на среќа КАЗИНО МИЛИОНЕР ДОО Тетово Упис на промена 27.01.2020 12:46:22
35020200001804 Друштво за производство трговија и услуги ВИМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје с.Долно Лисиче Упис на промена 27.01.2020 12:44:51
35020200001332 Друштво за производство, трговија и услуги РВМ ИНОПАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.01.2020 12:39:44
35020200001806 Трговец поединец за угостителство ТП ЕМ-ЕДЕН Марија Раде Пешова Крива Паланка Упис на бришење 27.01.2020 12:39:30
35020200001815 Друштво за производство, трговија и услуги ДИТИ АУТО ПАРТС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.01.2020 12:36:07
35020200001813 Друштво за производство, трговија и услуги КС ХИТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 27.01.2020 12:35:42
30420200000095 Занаетчија Живе Пеце Митревски Автосервис МИТРЕВСКИ-С.З.Д. с.Грнчари-Ресен Упис на промена 27.01.2020 12:34:30
30420200000099 Друштво за производство,трговија и услуги ТИРАМИСУ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на бришење 27.01.2020 12:31:54
30420200000098 Друштво за производство,трговија и услуги ТИРАМИСУ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 27.01.2020 12:31:54
35020200001283 Друштво за консултантски услуги и промет ДАНУБЕ РИВЕР ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.01.2020 12:24:28
30420200000094 Занаетчија Неџат Р.Шаќири Леблебиџија ПРЕСПА-СЗД-Ресен Упис на промена 27.01.2020 12:22:25
30420200000097 Друштво за производство,трговија и услуги ТИРАМИСУ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 27.01.2020 12:21:03
35020200001808 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 12:19:57
30420200000092 Занаетчија Сузана Павлеска Шнајдер-Кројач СУЗАНА С.З.Д. Ресен Упис на промена 27.01.2020 12:19:12
35020200001811 Трговско Друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ВАЦЕ 2011 ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Средоречие Дебарца Упис на промена 27.01.2020 12:18:27
35020200001800 Друштво за производство,трговија и градежништво МБ-ИНЦ ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.01.2020 12:18:15
30420200000096 Занаетчија Оливера Ставревска-Локоска Козметички Салон ИЗАБЕЛА -С.З.Д Ресен Упис на промена 27.01.2020 12:17:40
35020200001777 Друштво за производство и трговија ЗЕКО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 27.01.2020 12:15:01
35020200001671 Друштво за трговија,производство и услуги АНТЕНА АС КТВ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.01.2020 12:09:42
35020200001644 Друштво за посредување,производство,услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на промена 27.01.2020 11:50:59
35020200001765 АНИТЕКС-АП 2020 ТП Виолета Милија Трпчевска Тетово, Тетово Упис на основање 27.01.2020 11:45:01
35020200001750 Друштво за маркетинг, консалтинг, трговија и услуги ЈБД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Ваташа Кавадарци Упис на основање 27.01.2020 11:45:01
35020200001713 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО МАГО ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Упис на основање 27.01.2020 11:45:01
35020200001771 Друштво за туризам, трговија и услуги ДРИМИ ГЕТАВЕЈ ДООЕЛ увоз-извоз с.Шурленци Ресен Упис на промена 27.01.2020 11:32:14
35020200001789 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАН-СТОУН ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 27.01.2020 11:28:34
35020200001791 Друштво за производство,услуги,трговија и интернет услуги МЕГА НЕТ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 11:26:30
30420200000038 Здружение Меморијален турнир во мал фудбал ПЕЦАК-ПМ 2001-Новаци Упис на промена 27.01.2020 11:25:01
30620200000032 ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ Кавадарци Упис на промена 27.01.2020 11:16:58
35020200001767 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЕРОН ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 27.01.2020 11:15:00
35020200001676 Друштво за производство, трговија и услуги СЕАЛ-ФЕРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.01.2020 11:15:00
35020200001766 Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола Упис на промена 27.01.2020 11:14:20
35020200001722 Друштво за трговија и услуги СТИФИ БГ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 27.01.2020 11:11:48
35020200001202 Друштво за трговија и услуги МОДЕРН АГРИКУЛТУР КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 27.01.2020 11:11:16
35020200001784 Друштво за производство,трговија и транспорт ДОНИКА ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 27.01.2020 11:09:07
35020200001705 Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Упис на промена 27.01.2020 11:05:27
35020200001786 Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛА-ДЕНЕС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.01.2020 10:59:31
35020200001779 Друштво за трговија и маркетинг ГОЛДЕН ПОИНТС НЕТВОРК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:59:30
35020200001647 Друштво за превоз и услуги ИВ-МИ ТРАНС ДООЕЛ Штип Упис на промена 27.01.2020 10:53:54
35020200001152 Друштво за производство, трговија и услуги РУМОР увоз - извоз ДООЕЛ Охрид Упис на промена 27.01.2020 10:53:27
35020200001785 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 10:52:29
35020200001795 Друштво за трговија и производство БИС-МАРКЕТ ДООЕЛ Штип Упис на бришење 27.01.2020 10:51:25
35020200001683 Друштво за трговија и производство БИС-МАРКЕТ ДООЕЛ Штип Ликвидација 27.01.2020 10:51:25
35020200001754 Друштво за промет со медицински помагала НЕКСТ МЕДИКАЛ ДОО Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:47:33
35020200001670 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕЦИ ЈУНАЈТЕД увоз – извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 27.01.2020 10:45:00
30720200000027 Друштво за производство и услуги и промет ИДНИНА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 27.01.2020 10:41:45
35020200001083 Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:39:09
35020200000952 Друштво за трговија,транспорт и услуги ТИКВЕШ ДСД 1 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:35:41
35020200001723 Друштво за производство, трговија и услуги АМАМ-ДХ ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар - во ликвидација Ликвидација 27.01.2020 10:33:22
35020200001667 Друштво за трговија и услуги БУТИК МИНА-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 10:25:10
35020200001704 Друштво за производство, трговија и услуги ЕММЕС ДООЕЛ увоз-извоз Штип - во ликвидација Ликвидација 27.01.2020 10:24:41
35020190029012 Друштво за производство, промет и услуги СЕКЈУР ЛОК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:22:56
35020200001782 МАКМЕТАЛ Акционерско друштво за инженеринг,консалтинг,производство и промет Свети Николе Упис на бришење 27.01.2020 10:22:06
35020200001753 МАКМЕТАЛ Акционерско друштво за инженеринг,консалтинг,производство и промет Свети Николе Ликвидација 27.01.2020 10:22:06
35020200001539 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ТОПИНГ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Ликвидација 27.01.2020 10:19:39
35020200001774 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 10:18:41
35020200001637 Друштво за услуги,производство и трговија СТЕСИ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.01.2020 10:18:00
30620200000031 Јавна здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ Велес Упис на промена 27.01.2020 10:16:01
35020200001694 Друштво за трговија и услуги ЊУ МЕДИКАЛ ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје Упис на основање 27.01.2020 10:15:00
35020200001756 Друштво за транспорт, туризам и услуги ИНСТА ГО ДООЕЛ с.Теарце,Теарце Упис на промена 27.01.2020 10:06:26
30420200000090 Занаетчија Елиф Салиевска Фризерски салон ЕЛИФ-СЗД Ресен Упис на промена 27.01.2020 10:06:05
35020200001525 Друштво за трговија и услуги на големо и мало БИО ФРУИТ 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново - во ликвидација Ликвидација 27.01.2020 10:03:39
30420200000088 Занаетчија Јован Димитар Китановски Занаетчиска работилница ЗАВАРУВАЧ КИТАН-СЗД Ресен Упис на промена 27.01.2020 10:02:25
35020200001485 Друштво за производство, трговија и услуги ТУРКСЕВЕН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 10:01:49
35020200001620 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЈОКИ ЛОГИСТИК ДООЕЛ Илинден Упис на промена 27.01.2020 10:01:49
35020200001669 Друштво за производство, трговија и услуги РЕСТОРАНТ РОМАНСА ДООЕЛ с.Зубово, Ново Село Упис на основање 27.01.2020 10:00:02
35020200001533 Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ОНИКС ГОЛД увоз – извоз ДООЕЛ с.Витолиште, Прилеп Упис на основање 27.01.2020 10:00:00
35020200001778 Трговско друштво РЕМА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на бришење 27.01.2020 09:58:22
35020190030148 Трговско друштво РЕМА ДОО експорт-импорт Скопје Ликвидација 27.01.2020 09:58:22
30420200000089 Занаетчија Веибе Аднан Јахја Занаетчиска слаткарска работилница ЕЛИФ-СЗД Ресен Упис на промена 27.01.2020 09:57:35
35020200001752 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ ФОРТУНА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.01.2020 09:54:54
35020200001773 Друштво за трговија и услуги ГАБЕРЦИ-ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 09:51:57
35020200001763 Друштво за производство, трговија и услуги МАРК ПОЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 09:46:51
35020200001728 Друштво за трговија, угостителство и услуги ГМ АНЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 09:46:11
30120200000402 Друштво за услуги, трговија и производство АКВА МАТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.01.2020 09:44:37
35020200000716 Друштво за инженеринг, трговија и услуги КОНСТРУКТА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.01.2020 09:43:22
35020200001769 Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги ГОЛДЕН ТУР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 09:42:25
35020200000147 Друштво за меѓународна интернет комуникација МАР ГЛОБАЛ КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 27.01.2020 09:37:58
30120190017675 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ШЕНДЕТИ с.Ласкарци-Сарај Упис на промена 27.01.2020 09:37:11
35020200001770 Друштво за услуги, трговија и производство ФБИИ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 27.01.2020 09:29:49
35020200001187 Друштво за услуги, трговија и производство ФБИИ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Ликвидација 27.01.2020 09:29:49
35020200001684 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на промена 27.01.2020 09:24:33
30620200000030 Занаетчија фризерски салон ЈАРА-ЈР Ристова Васил Јадранка Кавадарци Упис на бришење 27.01.2020 09:19:33
30620200000034 Занаетчија - Металостругар ТИМЧО-ТН Недев Томе Ифтимчо Неготино Упис на бришење 27.01.2020 09:17:08
35020200001749 Друштво за производство,превоз,трговија,услуги и угостителство ГОВЕ-ИЗВОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.01.2020 09:13:54
35020200001751 Трговско друштво за трговија, угостителство и услуги ГОСТИЛНИЦА ЕМРЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево - во ликвидација Ликвидација 27.01.2020 09:13:13
35020200001702 Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги РБИ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 27.01.2020 09:11:11
35020200001725 Друштво за трговија и услуги КЕРАМИКА МОНТ САКИП ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 27.01.2020 09:10:00
35020200001685 Друштво за производство,трговија и услуги НИКИ СОКС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 27.01.2020 08:52:34
35020190027471 Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги ФЛОРА ФРЕШ ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Српци-Битола Упис на промена 27.01.2020 08:50:35
35020200001673 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 27.01.2020 08:48:41
30420200000086 Заедница на сопственици на станбена зграда Обител на ул.Борис Кидрич бр.10 Битола Упис на промена 27.01.2020 08:31:04
35020200001614 Друштво за производство и трговија РОЈАЛ ПЛАНТ ТИМ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 27.01.2020 08:30:00
30120200000377 АДВОКАТ АНТОНИО ЦИЛАКОВ Велес Упис на основање 27.01.2020 08:29:59
30120200000017 АДВОКАТ САША СИМИТЧИЕВ Велес Упис на основање 27.01.2020 08:29:59
35020200001716 Друштво за економски услуги ПАНЕЛ 2016-ДООЕЛ Охрид Упис на промена 27.01.2020 08:16:21
30120200000433 Рибар МИЛЕ ТАПА Миле Петар Зафиров Скопје Упис на основање 24.01.2020 16:44:04
31120200000050 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија Д-Р СЕМИ Гостивар Упис на основање 24.01.2020 16:44:03
30520200000047 Хуманитарно здружение НАДЕЖ ЗА СИТЕ Прилеп Упис на основање 24.01.2020 16:28:03
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.