Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170029216 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ПЕЧИНСКИ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на основање 18.12.2017 17:15:01
35020170029151 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ПЕРФЕКТ ДООРС ПАНЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на основање 18.12.2017 17:15:01
35020170029105 Друштво за производство трговија и услуги ДИНО ТЕРМ ЕА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово,Тетово Упис на основање 18.12.2017 17:15:01
35020170029011 Фармер ФЕРМА ЕЛ-ФА ТП Фатмир Елмаз Јонузи Тетово Упис на основање 18.12.2017 17:00:01
35020170028692 Друштво за производство, трговија и улуги АГ-ТЕРМОЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 18.12.2017 17:00:01
35020170029274 Друштво за производство трговија и услуги АРЅЕНИ-МУЈО ДООЕЛ Куманово Упис на основање 18.12.2017 16:45:01
35020170029171 Друштво за производство,трговија и услуги ФИНИ ШАМПИЊОНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Лабуништа Струга Упис на основање 18.12.2017 16:45:01
35020170029069 Друштво за угостителство, трговија и услуги ПЕРПЕТУ САШЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 18.12.2017 16:45:01
35020170028977 Друштво за услуги и организирање на настани МАМАМО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.12.2017 16:45:01
30420170001386 Занаетчија Игор Томе Горко СТУДИО ГОРКО Битола Упис на основање 18.12.2017 16:44:00
30620170000832 Занаетчија фризерски салон ЈАРА-ЈР Ристова Васил Јадранка Кавадарци Упис на основање 18.12.2017 16:42:05
30620170000824 Занаетчија фризерско студио ЛАЗИЌ-И Лазиќ Јовица Ивица с.Криволак Неготино Упис на основање 18.12.2017 16:42:05
30620170000823 Занаетчија АНАСТАСИЈА-Г Глигорова Вјачеслав Анастасиа Неготино Упис на основање 18.12.2017 16:42:04
35020170029225 Друштво за производство, трговија и услуги БО ГО ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 18.12.2017 16:15:00
30720170000558 Самостоен занаетчиски дуќан ФИЗИОАРТ Влатко Стојчо Китановски Штип Упис на основање 18.12.2017 16:12:05
35020170029233 Друштво за производство, трговија и услуги БИЖУ 2011 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.12.2017 15:54:47
35020170029300 Друштво за производство, трговија и услуги СЛО-ДАР-ДИ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2017 15:47:15
35020170029288 Друштво за производство, трговија и услуги СЛО-ДАР-ДИ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.12.2017 15:47:15
35020170028765 Друштво за производство, трговија и услуги АГРО БРОД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 18.12.2017 15:45:43
35020170029257 Трговец поединец за угостителство ДАРКО ЦОНЕВ Дарко Глигорчо Цонев ТП Виница Упис на основање 18.12.2017 15:45:02
35020170029218 Друштво за производство трговија и услуги ХАИДЕЈА 2017 ДООЕЛ Струга Упис на основање 18.12.2017 15:45:02
35020170029170 Авто перална ТЕЦИ ТП Ибраим Хазби Мерсели с.Чегране Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:02
35020170029167 Водоинсталатерски работи ФАБ ИНЖИНЕРИНГ ТП Абдурахим Нуриман Бакиу с.Чегране Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:01
35020170029163 Игротека ЗАБАВНИ ИГРИ КОРНЕР ТП Бранко Воислав Гаврилоски Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:01
35020170029162 Кафетериа МЕЈДАН АРМК ТП Ќамуран Aбдилфет Ќаја Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:01
35020170029161 Угостителски објект ПИЦА БАР МИЊОН ТП Минире Зеќир Фетаји Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:01
35020170029157 Друштво за трговија,транспорт и услуги КОМФОР МЕБЕЛ ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 18.12.2017 15:45:01
35020170029153 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги МАЈЛО МОБИЛЈЕ ДОО експорт-импорт с.Градец Врапчиште. Упис на основање 18.12.2017 15:45:00
35020170029122 Друштво за транспорт и услуги ФИКС-Ц ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.12.2017 15:45:00
35020170028710 Друштво за производство, трговија и услуги МАДАЛ БАЛ КАФЕ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 18.12.2017 15:45:00
31020170000632 Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕС ТРЕЈД-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Упис на бришење 18.12.2017 15:44:16
30320170001094 Приватна здравствена установа ординација по општа медицина ШИФА МЕД с.Новак Центар Жупа Упис на основање 18.12.2017 15:44:00
35020170029250 Друштво за производство трговија и услуги УНИКАТ БАГС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 18.12.2017 15:42:19
30120170021057 Здружене за обединување на албанските интелектуалци од Куманово и Липково ЗОАИКЛ од Куманово Упис на основање 18.12.2017 15:42:02
35020170029117 Друштво за производство , трговија и услуги КОНТЕСА БЈУТИ РУМ ДООЕЛ ШТИП - во ликвидација Ликвидација 18.12.2017 15:41:01
35020170029283 Друштво за производство и трговија ЛАШКО КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Вевчани -Вевчани Упис на промена 18.12.2017 15:34:44
30120170023633 Друштво за транспорт и трговија ХРИС ШПЕД ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на бришење 18.12.2017 15:34:39
35020170029219 Друштво за производство , трговија и услуги БОРИЗОСКИ ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.12.2017 15:34:34
30120170023623 Друштво за производство трговија и услуги ТЕРМО ЛОЏИК ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2017 15:34:06
35020170029292 Друштво за производство трговија и услуги ВРГАН-ЛИСИЧАРА ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Упис на бришење 18.12.2017 15:33:46
35020170028959 Друштво за производство трговија и услуги ВРГАН-ЛИСИЧАРА ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Ликвидација 18.12.2017 15:33:46
30120170023619 Друштво за производство промет и услуги ЕВРО СТАНДАРД Николовски Аце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 18.12.2017 15:33:31
30120170023613 Друштво за промет и услуги МАКИ-ДАЈЦ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2017 15:33:04
35020170029238 Друштво за промет и услуги АГРИМАТКО ДООЕЛ с.Марино Илинден Упис на промена 18.12.2017 15:31:01
30420170001391 Друштво за трговија, производство и услуги АЛИ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.12.2017 15:24:48
30420170001387 Друштво за трговија, производство и услуги АЛИ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 18.12.2017 15:24:47
30420170001390 Друштво за земјоделство,сточарство,производство,услуги и трговија на големо и мало АНЧЕ КОТЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Кукуречани Битола Упис на бришење 18.12.2017 15:24:06
30420170001388 Друштво за земјоделство,сточарство,производство,услуги и трговија на големо и мало АНЧЕ КОТЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Кукуречани Битола Судска Процедура - Стечај 18.12.2017 15:24:05
35020170028638 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛОТЕХНА 93 Часлав ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 18.12.2017 15:23:28
35020170029116 Друштво за услуги,производство и трговија СТЕСИ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 18.12.2017 15:15:01
30620170000830 Занаетчија ВИКИ-М Манчева Томче Тања Кавадарци Упис на основање 18.12.2017 15:12:04
30620170000829 Занаетчија БМ-ВЕЛД Давчев Блажо Анѓелчо Кавадарци Упис на основање 18.12.2017 15:12:04
35020170029264 Друштво за трговија и услуги БАЛКАН ФОРТУНЕ ТРАДЕ ИМПОРТ&ЕКСПОРТ ЛТД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 15:06:30
31120170000769 Столарска работилница ЈЕТМИР Мустафа Сафет Јетмир Гостивар Упис на промена 18.12.2017 15:06:13
30120170023635 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги СХС-Т.ЕЛЕКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 18.12.2017 15:01:24
35020170029204 Друштво за консултантски услуги БИОМАКС КОНСУЛТ ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 18.12.2017 15:01:21
35020170029089 Друштво за услуги ТАЛЕНТ КОШ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:59:04
35020170029220 Друштво за градежништво, трговија и услуги МОНТИНГ-ДЃ ДОО Илинден Илинден Упис на промена 18.12.2017 14:56:24
35020170029012 Друштво за производство, трговија и услуги УНИТЕКС 2016 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:56:09
35020170029215 Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ТХАНОС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:54:02
35020170029173 Трговија на мало со непрехранбени производи ТП ДИНА-ХА КОМ Луиза Ирфан Франгу Дебар Упис на промена 18.12.2017 14:53:29
35020170029179 Друштво за производство,трговија и услуги ДАМЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 18.12.2017 14:52:49
35020170029277 Друштво за произвидство,трговија и услуги ЛУКСИ ЛЕНД ФОР КИДС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Упис на бришење 18.12.2017 14:52:27
35020170029130 Друштво за произвидство,трговија и услуги ЛУКСИ ЛЕНД ФОР КИДС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Ликвидација 18.12.2017 14:52:26
35020170029125 Трговец поединец фасадер АСФИХ НЕСИМИ Сурјан Ќахиљ Несими с.Џепчиште, Тетово Упис на основање 18.12.2017 14:45:00
30620170000828 Занаетчија ТРАЛИС-ПТ Павлов Зоран Трајче Кавадарци Упис на основање 18.12.2017 14:42:00
30120170023636 Друштво за промет со услуги и стоки ФАЛАНГА ДИМ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2017 14:41:53
35020170029191 Друштво за сметководствени и книговодствени услуги ЦИЛО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.12.2017 14:40:33
30620170000833 Занаетчија МА-РА-ЦИ Мегленов Тодор Драган Кавадарци Упис на бришење 18.12.2017 14:39:34
35020170029273 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕГО КОМПАНИ ВИГ ДОО Неготино Упис на бришење 18.12.2017 14:37:18
35020170029213 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕГО КОМПАНИ ВИГ ДОО Неготино Ликвидација 18.12.2017 14:37:17
35020170029270 Друштво за услуги и трговија ДЕБИ Зухра ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 18.12.2017 14:35:59
35020170029039 Друштво за услуги и трговија ДЕБИ Зухра ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 18.12.2017 14:35:58
30120170022574 ПОЛИЦИСКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 7-МИ МАЈ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:30:28
35020170028942 Друштво за промет и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНВЕСТМЕНТ КОНСАЛТИНГ - ИИЦ ДОО Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:29:44
30920170000486 НОТАР ЕМИЛИЈА ГЕОРГИЕВСКА АЏИСКА Берово Документ за регистрирање на работно време 18.12.2017 14:29:01
35020170029260 Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАЗА 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 18.12.2017 14:28:30
30720170000557 Друштво за производство,трговија и услуги ТАРА ФЕШН ДООЕЛ Свети Николе Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2017 14:28:25
30120170023628 Друштво за производство и дистрибуција на филмови, пропаганда и маркетинг ТРИАНГЛ ДОО Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 18.12.2017 14:28:17
30120170023618 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги увоз-извоз РЕЛИТРАНС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2017 14:27:33
35020170029114 Друштво за услуги производство и трговија ИНТЕРКОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:26:16
35020170029208 Друштво за трговија и услуги НОВОМАТРИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:22:42
35020170029224 Друштво за трговија и услуги ДАН МАКО-КОМ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2017 14:18:28
35020170029205 Друштво за трговија, производство и услуги Нермина Аликовска АЛИК увоз-извоз Кичево ДООЕЛ Упис на промена 18.12.2017 14:18:06
30820170000582 Водна заедница ИЊЕВСКО ПОЛЕ с.Ињево Радовиш Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2017 14:17:38
35020170029071 Друштво за градежништво, услуги и трговија БИЛДИНГ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:16:37
35020170029227 Друштво за производство,трговија и услуги СТУДИО ГЛАМ НЕИЛС ДООЕЛ Кочани Упис на основање 18.12.2017 14:15:01
35020170029203 Друштво за производство, трговија и услуги КОЛАРОСКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 18.12.2017 14:15:01
35020170029182 Друштво за производство, трговија и услуги ХОСТЕЛ ПРЕСТИЖ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на основање 18.12.2017 14:15:00
35020170028924 Друштво за трговија и услуги СТУДИО 11 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.12.2017 14:15:00
30620170000827 Занаетчија М-ММК Мишовска Тони Марија Кавадарци Упис на основање 18.12.2017 14:12:00
31120170000768 Фризерски салон ЈЛМАС Јлмас Муса Сулејмани с.Врапчиште,Врапчиште Упис на бришење 18.12.2017 14:09:42
35020170029226 Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:08:58
35020170028570 Трговско друштво за промет,услуги и консалтинг ЕВРО ТИМ ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 18.12.2017 14:04:44
35020170028822 Друштво за производство, трговија и услуги БМГ ЕЛЕЦТРИЦАЛ ЕНГИНЕЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.12.2017 14:00:00
35020170028494 Друштво за производство,трговија и услуги ФАРМА ПАВЛОВ ДООЕЛ Валандово Упис на промена 18.12.2017 13:59:30
35020170029249 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги БУРСА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 18.12.2017 13:58:23
30420170001375 Друштво за трговија, производство и услуги АЛИ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2017 13:53:26
30420170001374 Здружение Клуб за атлетска гимнастика МИЛЕНИУМ Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2017 13:53:08
30420170001376 Друштво за производство,трговија и услуги ФОКУС ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз Ресен Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2017 13:52:30
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.