Информација за прекин на надворешните сервиси, поради интервенција во инфраструктура петок - 06.5.2022 од 16:00 – 19:00 часот

Почитувани Корисници на услугите на Централен регистар,

Поради интервенција во инфраструктурата, Ве информираме дека во петок - 06.5.2022  од 16:00 – 19:00 часот ќе бидат во прекин сите надворешни сервиси (во прекин ќе биде и е-маил и најавување на системот од надвор).

Работното време на РРК Скопје и Централата на Централен регистар на 06.05.2022 година ќе биде до 14:45 минути, поради дезинсекција и дератизација на работните простории во објектот.

Ви благодариме на разбирањето,

Со Почит,

Централен регистар