Интервју со Директорката на Централен регистар - Марија Бошковска - Јанковски

Охрабрувачки резултати покажа опсежната анализа на Централниот регистар на земјава за минатата година. Заврши обработката на годишните сметки во регистарот кој го води Централен регистар на Република Северна Македонија. Каков е трендот на движење на економијата во 2021 година? Кои се субјектите со најголем пораст на остварена добивка во 2021 споредено со 2020 година? Со кои придобивки резултираше проектот Bifidex и кои се неговите очекувани влијанија? За непречено функционирање на процесите во стопанството преку дигиталното поврзување меѓу институциите односно интероперабилноста, за стратегијата на Владата за Отворено владино партнерство, за наградите кои со кои се здоби Централен регистар и за останатите актуелни теми поврзани со Централниот регистар во изминатиот период прочитајте во последното Интервју на Директорката на Централен регистар - Марија Бошковска - Јаковски