Прекин во снебдување со електрична енергија во Регионална регистрациона канцеларија Охрид

Почитувани Корисници,

На 08.03.2024 (петок) од 9:30 до 15:30 часот планиран е прекин на електричната енергија во Регионалната регистрациона канцеларија Охрид, поради што нема да се издаваат потврди.

За дополнителна помош, контактирјате на ул. Македонски Просветители бр.8, Охрид +389 46 254 254, или marketing@crm.org.mk 

Со Почит,

Централен регистар