Информативни материјали - Помош за корисници при користење на системите и услугите

  Информативна брошура - Самостојно започни сопствен бизнис

Информативна брошура - Самостојно започни сопствен бизнис

      

 

 Публикација - 20 години развој на Централниот регистар - столб на деловната заедница во земјата

Публикација - 20 години развој на Централен регистар

                                    

 

                                                             Прирачник на Централен регистар - Сакам да основам бизнис

Прирачник на Централен регистар - Сакам да основам бизнис

 

Самостојна регистрација на субјект