Rregullore / Legjislacion

Kornizë juridike për funksionimin e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut: