Kujdesit të konsumatorëve

REGJISTRI QENDROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Të nderuar përdorues,

Nëse keni nevojë për informacione plotësuese në lidhje me shërbimet, ju lutemi shikoni PYETJE SHPESH TË PARASHTRUARA të portalit, si dhe PYETJE SHPESH TË PARASHTRUARA individuale për gjdo shërbim.

Në çoftë se nuk keni gjetur përgjigjjen të pyetjes suaj, Regjistrin qendror mund ta kontaktoni në +389 2 3288100 dhe ta zgjidhni lokalin përkatës.

Për informacione dhe ndihmë teknike nga ana e Regjistrit qendrorë, na kontaktoni në e-mail adresat në vazhdim ose na telefonnoni direkt në numrat: