Известување за продолжено работно време на Централен регистар за поднесување на пријави за претстојните локални избори 2021 година

Почитувани,
Ве известуваме дека во деновите недела – 12.09.2021, понеделник – 13.09.2021, вторник – 14.09.2021 и среда – 15.09.2021, Централен регистар, односно Регионалните регистрациони канцеларии ќе работат со дежурства поради роковите за поднесување на пријави за претстојните локални избори.

Недела – 12.09.2021 - 08:00 до 16:00 часот
Понеделник – 13.09.2021 - 08:00 до 20:00 часот
Вторник – 14.09.2021 - 08:00 до 20:00 часот
Среда – 15.09.2021 - 08:00 до 20:00 часот

За дополнителни информации можете да се обратите до соодветната Регионална регистрациона канцеларија.
Контакт информации со Регионалните регистрациони канцеларии