Известување за работно време - Централа и РРК Скопје

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22 октомври 2020 година (четврток), заради сезонско третирање на објектите на Комплекс банки – бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 1 – Скопје, работното време на Централата и Регионалната Регистрациона канцеларија Скопје ќе биде до 14:45 часот.  

Контактирајте го Централен регистар преку e-mail адресите и контакт формата достапна на официјалната web страница.

Со Почит,

Централен регистар на Република Северна Македонија