Надградба на Системот на Централниот регистар на население / упис во Регистарот на вистински сопственици

Почитувани Корисници,

Ве известуваме дека денес, 29.02.2024 година (четврток) во планиран период од 16.00 до најмногу 17.00 часот ќе се спроведува надградба на Системот на Централниот регистар на население и поради тоа можно е истиот да биде недостапен при поднесување на пријава за упис во Регистарот на вистински сопственици. Поднесувањето на пријава во регистарот ќе се одвива непречено со користење на опцијата за мануелен внес на личните податоци.  

Благодариме за разбирањето,

Со Почит,

Централен регистар на Република Северна Македонија