Работно време на Централен регистар за прием на годишни сметки во хартиена форма

Почитувани Корисници,

Ве информираме дека Регионалната регистрациона канцеларија Скопје на 28.02.2023 година ќе се работи од 08:00-20:00 часот, а сите останати канцеларии во градовите ќе работат од 08:00-16:00 часот.
За сите дополнителни информации поврзани со поднесување на годишните сметки, како и за контакт со Централниот регистар, може да се информирате на следниот линк.

 

Со Почит

Централен регистар