Соопштение за поднесување годишни сметки за 2020 година

Почитувани,

Ги известуваме сите обврзници за поднесување на годишни сметки во хартиена форма, дека Централниот регистар на РСМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2020 година и во деновите:
-          27.02.2021 година (сабота) од 08:00 - 16:00 часот 
-          01.03.2021 година (понеделник) од 08:00 - 20:00 часот.

На 01.03.2021 година (понеделник) од 08:00 - 16:00 часот Централниот регистар на РСМ овозможува прием на годишните сметки за 2020 година, во хартиена форма за правните субјекти и во следните градови во кои нема свои канцеларии:

-    Кратово - во објектот на Општина Кратово

-    Демир Хисар - во објектот на Општина Демир Хисар

-    Крушево - во објектот на Уни банка


Со почит,
Централен регистар на Република Северна Македонија